Henk Haverkate
Zou ik misschien toch nog eventjes een klein vraagje mogen stellen?
Nederlandse omgangsvormen in intercultureel perspectief
De rol van beleefdheid in onze taal en cultuur

 

Rozenberg
13 x 20 cm
236 pag.
€ 19,50
ISBN 978 90 5170 888 2
NUR 610
2006
Bestel/OrderDit boek biedt een populair-wetenschappelijke inleiding op het onderzoek naar beleefdheid in alledaagse gesprekken. Een belangrijk aandachtspunt vormen de vaak markante verschillen in beleefdheidsnormen, die zichtbaar worden wanneer we talen en culturen met elkaar vergelijken. Bij interculturele contacten blijken het vooral deze verschillen te zijn die aanleiding geven tot misverstanden, vooroordelen en discriminatie. De gedetailleerde bespreking van een omvangrijke hoeveelheid voorbeelden laat zien hoe we een verklaring kunnen geven voor het ontstaan van deze soorten van miscommunicatie.
Ofschoon een veertigtal talen en culturen de revue passeren, ligt de nadruk op de rijke verscheidenheid aan beleefdheidsstrategieŽn waarover het Nederlands beschikt. Om daar een helder inzicht in te krijgen wordt het Nederlands onder meer vergeleken met het Spaans, de taal van een cultuur die geheel andere beleefdheidsnormen in acht neemt.

Bestel/Order