Harry Stroomer
Ikkattinn
Berberse volksverhalen uit Zuid-Marokko


 

Rozenberg
13 x 20 cm
154 pag.
€ 11,90
ISBN 978 90 5170 955 1
NUR 630
2006
Bestel/Order"Ikkattinn" is het woord waarmee veel Berberse volksverhalen uit het zuiden van Marokko beginnen. Het betekent "Er was eens" en het is de sleutel tot de magische wereld van het verhaal. Dit boek bevat vertalingen van Berberse verhalen uit Zuid Marokko, het gebied waar Tasjelhiyt Berber wordt gesproken, naar aantal sprekers (8 9 miljoen) 's werelds grootste Berberse taal.

De gekozen verhalen zijn afkomstig uit uiteenlopende bronnen; de herkomst wordt verantwoord in een voetnoot aan het begin van elk verhaal. Er is getracht verhalen te presenteren die karakteristiek zijn voor Zuid-Marokko. De verhalen zijn zo gerangschikt dat de lezer verhaalmotieven ziet terugkeren en inzicht krijgt in hoe de verteller te werk gaat. Het boek bevat korte en langere verhalen met inhoudelijk veel variatie: dierverhalen, verhalen die lijken op kluchten van het "Theater van de lach", verhalen over vrolijke, of ondeugende Islamitische Heiligen, verhalen waarin vrouwen centraal staan, verhalen over slimme moeders met domme zonen, etc. Verrassend zijn ook de verhalen die op sprookjes van de gebroeders Grimm lijken, maar waarvan de verhaallijn zich uiteindelijk toch heel anders ontwikkelt.

Dit boek is bedoeld voor mensen met belangstelling voor vertelkunst in het algemeen of die van de Berbers in het bijzonder. Het boek is natuurlijk ook bedoeld voor Nederlandse Marokkanen voor wie het een feest van herkenning zal zijn.

Harry Stroomer (1946) is hoogleraar Afroaziatisch, in het bijzonder Berberse en Zuidsemitische talen aan de Universiteit van Leiden. In zijn onderzoek is hij gericht op de taalkundige beschrijving van talen en dialecten in het Arabisch-Islamitische cultuurgebied. Hij houdt zich intensief met Berberse talen en culturen bezig, met name die van Marokko.

Bestel/Order