Piet de Kleijn – Goed verbonden

16,5 x 24 cm
232 pag.
€ 26,50
ISBN 978 90 5170 906 3
NUR 620
2008

 

Grotere woordenschat door kennis van de juiste combinatie (substantief en verbum). Een oefenboek.

Inleiding

Voor het leren van de Nederlandse taal is kennis van woorden essentieel.
Daarom wordt er in cursussen Nederlands voor anderstaligen altijd veel aandacht besteed aan het leren en het uitbreiden van de woordenschat. Maar daarbij wordt vaak voorbijgegaan aan het feit dat kennis van een bepaald woord alleen nuttig is als je daarbij tegelijkertijd ook andere woorden leert. Dat geldt met name voor de combinatie substantief (zelfstandig naamwoord) en verbum (werkwoord).Het is niet alleen belangrijk dat je het woord excursie kent, maar ook dat je weet dat je een excursie maakt of dat je op excursie gaat. Bij gebruik van het woord examen heb je vaak ook de woorden doen, slagen voor en zakken voor nodig. Wie iets over een broek wil zeggen of vragen, zal dat moeilijk kunnen doen als hij of zij niet de combinaties met bijvoorbeeld aantrekken, uittrekken, staan (die broek staat je goed) of dragen (ik draag altijd een broek, geen rok) kent.
Het Nederlands kent speciale verba om de positie van een object aan te geven. Om die positie te kunnen uitdrukken moet je weten dat het kopje op tafel staat, dat het mes op tafel ligt en dat de zakdoek in je zak zit.
In dit boek staan oefeningen voor het leren van deze vaste combinaties.

Hoofdstuk 1
In hoofdstuk 1 staan algemene oefeningen.
Enkele voorbeelden daarvan zijn:
- wanneer gebruik je doen, wanneer maken (belofte doen, herrie maken)
- wanneer gebruik je zetten, leggen, doen, zitten, staan, liggen
- hoe druk je de verschillende fasen van een activiteit uit (het vliegtuig stijgt op, het vliegtuig vliegt, het vliegtuig landt; ik hang een poster op, een poster hangt ergens, ik haal de poster weg)
- hoe druk je de actie uit en hoe het resultaat (ik steek de kachel aan; de kachel brandt).
Verder is er in hoofdstuk 1 veel aandacht voor stilistische varianten. Je kunt zeggen: Ik heb een bepaalde ambitie. Maar als je het mooier wilt zeggen, kun je koesteren gebruiken (Ik koester een bepaalde ambitie). Een blessure krijgen naast een blessure oplopen; een film maken naast een film vervaardigen.
Ook zijn er oefeningen over het gebruik van een sterkere variant van een werkwoord: We hebben op zijn aftreden aangedrongen naast: We hebben zijn aftreden geëist. Het water loopt uit de kraan naast: Het water spuit uit de kraan.

Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 2 gaat uit van een aantal thema’s. Bij die thema’s worden vaste combinaties aangeboden.
Enkele voorbeelden van deze thema’s zijn:
- geld (uitgeven, vervalsen enz.)
- fruit (plukken, schillen, hangt ergens enz.)
- motorvoertuigen (de auto slipt, trekt snel op, doet er een uur over enz.)
- patiënt (voelt zich niet lekker, herstelt snel, mag geen zout enz.)
- planten (de geranium bloeit, bomen enten, bomen rooien enz.)
- schip (vaart, zinkt, loopt de haven binnen enz.)
- schoenen (zitten lekker, knellen, staan goed enz.)
- vissen (vangen, spartelen enz.)
- zoogdieren (fokken, de hond blaft, de muis trippelt enz.).
In dit boek wordt niet geoefend met idiomatische combinaties. Dus niet: Het feest liep uit de hand, maar wel: de hand trilt. Niet : Hij doet of zijn neus bloedt, maar wel: Zijn neus bloedt.

Tussen de oefeningen staan leesteksten. Deze illustreren een bepaalde combinatie van substantief en verbum maar zijn overigens gewoon bedoeld om te lezen. Er zijn geen oefeningen bij.
Dit boek is geschreven voor personen met een basiskennis Nederlands die in lexicaal opzicht deze basiskennis wil vergroten of verdiepen. Onder basiskennis wordt verstaan de beheersing van ten minste niveau A2 van het Common European Framework of Reference.
Het boek kan zelfstandig gebruikt worden of als aanvulling op een algemene leergang en het is zowel geschikt voor gebruik in groepsverband als voor zelfstudie. Vooral met het oog op zelfstudie is bij de oefeningen een Sleutel gevoegd.

Er bestaat een woordenboek waarin een uitvoerig overzicht (met voorbeeldzinnen) wordt gegeven van het soort combinaties waarmee in dit boek wordt geoefend:
Piet de Kleijn, Combinatiewoordenboek van Nederlandse substantieven met hun vast verba. Amsterdam 2006, ISBN 90 5170 722 3, 758 blz. 2e druk.

Price: €26,50

Loading Updating cart...