Books

Dr. François-Xavier Kalinda & Mr. Titien Habu – Intellectual Property Law

The Rwandan Commercial Law Books Series 1
Institute Of Legal Practice And Development, Nyanza
16,5 x 24 cm
66 pages
ISBN 978 90 361 00325 1
2012
Euro 16,50

In July 2011 the Institute for Legal Practice and Development (ILPD) was commissioned to produce a set of manuals, written by specialized Rwandan scholars about the new commercial laws for the purpose of legal education and legal practice. This book on intellectual property constitutes the first series of this set. It offers a core knowledge about basic intellectual property concepts, and provides a better understanding of the Rwandan Law N° 31/2009 of 26/10/2009 on the protection of intellectual property. Different areas of intellectual property protected by this law are explored in order to help readers understand the economic issues embedded in this evolving area of business law.

These are:
– patents and utility models;
– industrial designs and layout-designs of integrated circuits;
– trademarks and geographical indications;
– trade secrets and protection against unfair competition ;
– copyright and related rights.

Adopting an academic approach, this book is suitable for law students, law practitioners, producers and users of intangible products of the human creativity, innovation and effort.

Dr. François-Xavier Kalinda is a lecturer in Intellectual Property at the National University of Rwanda, Faculty of Law.
Mr Titien Habumugisha is a Lecturer and Dean of the Faculty of Law at Kigali Independent University.

Price: €16,50

Loading Updating cart…

Dr. Fidèle Masengo, Didas Muganga Kayihura & Elvis M. Binda ~ Rwanda Company Law 2009

The Rwandan Commercial Law Books Series 3
130 pag.
Euro 19,50
ISBN 978 90 361 0444 9

This piece of work authored by Fidèle Masengo, Didas Muganga Kayihura and Elvis M. Mbembe through the support from the Institute of Law Practice and Development (ILPD) intends to digest and make the Company Law 2009 as well as its subsequent 2010 amendment more comprehensible and understandable to their end users especially from academia, Legal practitioners and the judiciary. This work becomes more relevant and inevitable especially that, having been highly influenced by the common law, the Company Law 2009 turns us to a different mindset altogether from its civilist predecessor (the 1988 Law on Commercial Enterprises) that governed companies and other business associations.
It brings to book some new concepts and terms to the Rwandan Legal system that, where not elaborated, explained and contextualized, would lead to confusion of Law students and/or practitioners reading and applying this law, but from its predecessor’s (1988 law) background.

Rwandan legal system that used to be purely civil with a remarkable influence from the Belgian and French legal systems has, since the 2004 judicial reforms, embraced a somewhat mixed legal system that incorporates both civil and common law best practices. Rwandan new Commercial laws including the company law thus, have today not only responded to this trend but have as well considered the globalization and its impact in the global trade and practice. This piece of work interprets company law provisions from the Rwandan law perspective but with consideration to what takes place elsewhere in the world.

Price: €19,50

Loading Updating cart…

Piet de Kleijn – Combinatiewoordenboek. Nederlandse substantieven met hun vaste verba

Derde, sterk vermeerderde druk
1352 pagina’s
ISBN 978 90 361 0384 8
Euro 65,00
2014

 

In januari 2017 zal de digitale versie van het Combinatiewoordenboek gratis online verschijnen!

Eerste druk 2003
Tweede (gewijzigde) druk 2006
Derde (gewijzigde en uitgebreide) druk 2013

Inleiding
Woorden worden meestal gebruikt in combinatie met andere woorden: in verband met, houden van, zich afvragen of, boodschappen doen, hard werken, prettige vakantie. Zoals uit deze voorbeelden blijkt, kunnen diverse woordsoorten (voorzetsels, zelfstandige naamwoorden, werkwoorden, bijwoorden, voegwoorden, bijvoeglijke naamwoorden) combinaties aangaan. Omdat in het Nederlands zelfstandige naamwoorden en werkwoorden de twee meest voorkomende woordsoorten zijn, ligt het voor de hand dat combinaties van deze twee woordsoorten zeer frequent zijn.

In Nederlandse woordenboeken kan men woordcombinaties vinden. Maar woordenboeken, hoe uitgebreid ook, geven maar een zeer beperkte weergave van het totale taalaanbod. Dat geldt voor alle aspecten van een taal en dus ook voor de combinatie zelfstandig naamwoord + werkwoord. Daarvan wordt, ook in de grootste woordenboeken, maar een kleine gedeelte opgenomen. En behalve beperkt, is de vermelding nogal willekeurig en soms onlogisch. Criteria voor het al dan niet opnemen van verbindingen worden nergens genoemd.

Door mijn werkzaamheden als docent Nederlands als tweede taal en als vreemde taal was het mij duidelijk geworden dat voor anderstaligen – ook voor de vergevorderden – het gebruik van de juiste combinatie van zelfstandig naamwoord en werkwoord moeilijk is. Daarnaast was er het gegeven dat deze categorie, maar ook hun docenten en de samenstellers van lesmateriaal, niet konden beschikken over een degelijk overzicht van genoemde combinaties.
Dat leidde in 2003 (herdruk 2006) tot de publicatie van het Combinatiewoordenboek van Nederlandse substantieven met hun vaste verba. De doelgroep was in de eerste plaats de anderstalige, maar tegelijkertijd wilde het Combinatiewoordenboek een min of meer volledig woordenboek zijn. Dat had iets tweeslachtigs. Read the rest of this entry »

Price: €65,00

Loading Updating cart…

Knud S. Larsen, Reidar Ommundsen & Kees van der Veer – Being Human: Relationships and You

17 x 24 cm
520 pag.
€ 49,50
ISBN 978 90 5170 994 0
NUR 770
US $ 74,50
2008

A Social Psychological Analysis

This book represents a new look at social psychology and relationships for the discerning reader and university student. The title of the book argues forcefully that the very nature of being human is defined by our relationships with others, our lovers, family, and our functional or dysfunctional interactions.
Written in easy to follow logical progression the volume covers all major topical areas of social psychology, with results of empirical research of the most recent years included. A common project between American and European social psychologists the book seeks to build a bridge between research findings in both regions of the world. In doing so the interpretations of the research takes a critical stand toward dysfunction in modern societies, and in particular the consequences of endless war and repression.

Read the rest of this entry »

Price: €49,50

Loading Updating cart…

Piet de Kleijn – Alexander – Leerboek uitbreiding Nederlandse woordenschat anderstaligen

16,5 x 24 cm
457 pag.
€ 30,00
ISBN 978 90 5170 406 8
NUR 620

Voor de beheersing van een vreemde taal is kennis van woorden, van veel woorden onmisbaar.
In deze herziene, geactualiseerde en uitgebreide uitgave van Alexander worden ruim 1800 woorden aangeboden, verdeeld over 23 thema’s.
Voorbeelden van thema’s zijn: het lichaam, kleding, wonen, handel en industrie, sport, de nieuwe media.
Bij de 1800 woorden veel en gevarieerd oefenmateriaal. En veel teksten waarin de te oefenen woorden zijn opgenomen.
Voor individueel en klassikaal gebruik.
Met een afzonderlijk antwoordenboekje.

Alexander gaat ervan uit dat de gebruiker van dit boek de elementaire Nederlandse woordenschat beheerst.

Price: €30,00

Loading Updating cart…