Presentatie De waarde van wetenschap

Op 31 maart neemt astronaut André Kuipers, zelf een voorbeeld van een ondernemende wetenschapper, het eerste exemplaar van De waarde van wetenschap in ontvangst voorafgaand aan TEDxBinnenhof in het Binnenhof van Den Haag. Zie http://www.climate-kic.nl/agenda/ voor meer informatie.

Over Climate-KIC
Climate-KIC is één van de drie Knowledge and Innovation Communities (KICs) opgestart in 2010 door het European Institute of Innovation and Technology (EIT). Het doel van Climate-KIC is het vinden van oplossingen voor klimaatverandering door het bieden van innovatie, ondernemerschap en onderwijs. Climate-KIC brengt experts uit bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen bijeen om de Europese agenda voor de aanpak van klimaatverandering vorm te geven. Nederland is een van de vijf landen waar dit programma wordt uitgevoerd. Het Nederlandse consortium wordt o.a. gevormd door DSM, Arcadis, Schiphol, KLM, Stadshavens Rotterdam, Provincie Utrecht, TNO, Deltares, Wageningen UR, TU Delft en Universiteit Utrecht. Het Nederlandse Climate-KIC office is gevestigd bij Utrecht INC, Universiteit Utrecht.
Zie http://www.climate-kic.org voor meer informatie.