Henk Becker over het Droomboek en de Droompamfletten

Prof.dr. Henk Becker over het Droomboek: ‘Het is te licht van gewicht, maar dat kon ook niet anders’

Reformatorisch Dagblad 7 september 2013: Socioloog Becker uitte gisteren in dagblad Trouw de kritiek dat de samenstellers (van het Droomboek) de kans hebben laten liggen om de dromen naar een wat hoger niveau te tillen. Om tegelijkertijd te erkennen dat een boek dat door iedereen gratis af te halen is, wel laagdrempelig móét zijn.

Becker schreef nu als aanvulling zijn eigen Droompamfletten.
Deze serie Droompamfletten worden gepubliceerd op onze site www.europegenerations.com
De pamfletten vormen een onderdeel van het door Becker geschreven en onlangs herdrukte boek Generaties van Geluksvogels en Pechvogels – Rozenberg Publishers – zie voor de verschillende edities deze site.

Becker vergelijkt in Trouw de publicatie van het Droomboek met de internationale rapporten die in 1972 en 1978 naar buiten kwamen. Die brachten thema’s ‘milieu’, respectievelijk ‘duurzaamheid’ onder een breder publiek. “Die begonnen beiden met een eenvoudig deel en kregen een vervolg in een zwaarder deel”. Daarna ontspon zich een maatschappelijke discussie.
Zo moet het ook met het Droomboek gaan, zegt Becker: “Het boek verdient positieve aandacht. (..) Daarnaast vormen de Droompamfletten een living document. Nieuwe ontwikkelingen die samenhangen met de wensdromen en de dynamiek van de verschillende generaties kunnen daar aan de orde worden gesteld.”
Wat Becker betreft dient het Droomboek aangevuld met de Droompamfletten ‘het begin van een programma te vormen dat de hele samenleving jarenlang in de ban heeft en maatschappij hervormend werkt.’
Hij denkt bijvoorbeeld aan essaywedstrijden die uitgeschreven kunnen worden in het middelbaar, hoger en universitair onderwijs.