Books

Willem Bekkers et al (red.) – Recht te Voet. Vreemde vogels en vrije geluiden uit juridisch Utrecht

Stichting Recht te voet i.s.m. Rozenberg Publishers

234 pagina’s
ISBN 978 90 361 0393 0
Hard cover – full colour
Euro 35,00

Recht te voet – Vreemde vogels en vrije geluiden uit juridisch Utrecht is een rijk geïllustreerde bundel voor een breed publiek over onze democratische rechtsstaat met cultuurhistorische aspecten van Utrecht. De auteurs belichten aan de hand van plekken en wandelingen in de stad, onderwerpen, personen en ontwikkelingen.
Belangrijker is de uitnodiging tot discussie, geformuleerd telkens aan het einde van een hoofdstuk in de vorm van een dilemma. Zie hiervoor: http://rozenbergquarterly.com/category/dilemmas_rechtsstaat/

Het boek is bestemd voor iedereen die geïnteresseerd is in vraagstukken van de rechtsstaat. Studenten in recht, geschiedenis, gedragswetenschappen,
bedrijfskunde en economie. Professionals en iedereen die mee wil denken en debatteren over mensenrechten, de rechtsstaat en de rule of law, vanuit de praktijk van alledag.

De redactie van de bundel bestaat uit:
Willem Bekkers, Willem Hendrik Gispen, Corjo Jansen & Willem Noyons

Ieder hoofstuk begint met een inleiding van de redactie en eindigt met een dilemma.
Ook staat in elk hoofdstuk een suggestie om het betreffende onderwerp te laten illustreren door een wandeling die voert langs historische plaatsen in de stad. De schoonheid van de Utrechtse binnenstad nodigt uit om wandelingen te herhalen op een ander tijdstip van de dag of gedurende een ander jaargetijde.

Inhoudsopgave
Van de redactie
Voorwoord – Recht te voet  – Auteur: Alex Brenninkmeijer
Hoofdstuk 1- Wandelen langs een fietsroute  – Auteur: Paul Schnabel
Uitgelicht: Recht maakt krom wat recht is, en daar is niks kroms aan – Auteur: Antoine Hol Read the rest of this entry »

Price: €35,00

Loading Updating cart…

Piet de Kleijn – Combinatiewoordenboek. Nederlandse substantieven met hun vaste verba

Derde, sterk vermeerderde druk
1352 pagina’s
ISBN 978 90 361 0384 8
Euro 65,00
2014

 

Eerste druk 2003
Tweede (gewijzigde) druk 2006
Derde (gewijzigde en uitgebreide) druk 2013

Inleiding
Woorden worden meestal gebruikt in combinatie met andere woorden: in verband met, houden van, zich afvragen of, boodschappen doen, hard werken, prettige vakantie. Zoals uit deze voorbeelden blijkt, kunnen diverse woordsoorten (voorzetsels, zelfstandige naamwoorden, werkwoorden, bijwoorden, voegwoorden, bijvoeglijke naamwoorden) combinaties aangaan. Omdat in het Nederlands zelfstandige naamwoorden en werkwoorden de twee meest voorkomende woordsoorten zijn, ligt het voor de hand dat combinaties van deze twee woordsoorten zeer frequent zijn.

In Nederlandse woordenboeken kan men woordcombinaties vinden. Maar woordenboeken, hoe uitgebreid ook, geven maar een zeer beperkte weergave van het totale taalaanbod. Dat geldt voor alle aspecten van een taal en dus ook voor de combinatie zelfstandig naamwoord + werkwoord. Daarvan wordt, ook in de grootste woordenboeken, maar een kleine gedeelte opgenomen. En behalve beperkt, is de vermelding nogal willekeurig en soms onlogisch. Criteria voor het al dan niet opnemen van verbindingen worden nergens genoemd.

Door mijn werkzaamheden als docent Nederlands als tweede taal en als vreemde taal was het mij duidelijk geworden dat voor anderstaligen – ook voor de vergevorderden – het gebruik van de juiste combinatie van zelfstandig naamwoord en werkwoord moeilijk is. Daarnaast was er het gegeven dat deze categorie, maar ook hun docenten en de samenstellers van lesmateriaal, niet konden beschikken over een degelijk overzicht van genoemde combinaties.
Dat leidde in 2003 (herdruk 2006) tot de publicatie van het Combinatiewoordenboek van Nederlandse substantieven met hun vaste verba. De doelgroep was in de eerste plaats de anderstalige, maar tegelijkertijd wilde het Combinatiewoordenboek een min of meer volledig woordenboek zijn. Dat had iets tweeslachtigs. Read the rest of this entry »

Price: €65,00

Loading Updating cart…

Jan Briffaerts – When Congo Wants To Go To School. Educational Realities In A Colonial Context

16,5 x 24 cm
424 pag.
ISBN 978 90 3610 144 8
Euro 39,50

The education system in the Congo was widely considered to be one of the best in colonial Africa, in particular because of its broad reach among the Congolese youth. At independence however, the wake-up call was brutal as soon it became clear that the colonial educational system had neglected to form an educated class of people able to cope with administrating one of Africa’s biggest and economically most important countries. To be able to understand the mechanisms and effects of missionary education it is most enlightening to go back to the classroom and investigate the everyday reality of school. What did missionary education do exactly, how did it work, what did it teach, and how did it relate to its subjects, the children of the Congo?

This study gives clear insights into the everyday realities of colonial education. It is the result of historical research into educational practices and realities in catholic missionary schools in the Tshuapa region, located in the south of the Congolese province of Equateur. It is based on a rich array of historical source material, ranging from missionary archives and mission periodicals through to contemporary literature and interviews with missionnaries and former pupils who experienced colonial education themselves. The title, “When Congo wants to go to school… ” refers to one of many articles published in Belgian mission periodicals on the subject of the education and civilisation work carried out by missionaries in the Belgian colony.

Price: €39,50

Loading Updating cart…

Martine van Veelen (red.) – De waarde van wetenschap

In samenwerking met Climate-KIC
15 x 22 cm
112 pagina’s
ISBN 978 90 361 0387 9

De acht hoogleraren in dit boek fungeren als rolmodellen binnen de academische wereld. Zij laten zien dat ondanks de veranderingen die nog nodig zijn, het al mogelijk is om een ondernemende wetenschapper te zijn. Het zijn professoren die met hun ene been in de wetenschap staan en met het andere been midden in de maatschappij.

Deze wetenschappers werken intensief samen met het bedrijfsleven en zorgen er voor dat er spinn-offs en start ups uit deze projecten ontstaan. Ze sturen hun afdelingen aan om onderzoek te doen rond producten en technologieën die echt vernieuwend zijn en die mee helpen om oplossingen te bedenken voor de uitdagingen waar we als maatschappij voor staan ten aanzien van klimaatproblemen, gezondheidszorg, energievoorziening en ICT.

De Projectontwikkelaar: Kornelis Blok
De Innovator: Cees Buisman
De Matchmaker: Lubbert Dijkhuizen
De Ambassadeur: Jan Jonker
De Visionair: Peter Rem
De Pionier: Jan Rotmans
De Coach: Maarten Steinbuch
De Parttime ondernemer: Ad van Wijk

Price: €14,50

Loading Updating cart…

Loes Gompes – Fatsoenlijk land. Porgel en Porulan in het verzet

176 pagina’s
Euro 27,50
Met DvD documentaire Fatsoenlijk land (Lumen Film – 60 min.)
ISBN 978 90 361 0350 3

Fatsoenlijk Land schetst niet alleen een beeld van de werkzaamheden van een verzorgingsgroep, maar zet ook het stereotype beeld recht dat joden in Nederland zich zonder verzet naar de concentratiekampen hebben laten afvoeren.
De PP-groep van Jan Hemelrijk en Bob van Amerongen, beiden ‘half-joods’, bestond voor een aanzienlijk deel uit mensen met een joodse achtergrond, zoals overigens bij meer Amsterdamse verzetsgroepen. Maar liefst twintig procent van de helpers aan joodse onderduikers – aangesloten bij de Vrije Groepen Amsterdam (VGA) – had zelf een joodse achtergrond.

Met Fatsoenlijk Land krijgen niet alleen Bob van Amerongen en Jan Hemelrijk de aandacht die ze verdienen, maar ook het verzorgingsverzet. Deze vorm van verzet is onderbelicht gebleven in de geschiedschrijving  over de Tweede Wereldoorlog. Publicaties hierover zijn schaars.
Read the rest of this entry »

Price: €27,50

Loading Updating cart…
Pages: 1 2 3 4Next >Last »