Books

Piet de Kleijn – Combinatiewoordenboek. Nederlandse substantieven met hun vaste verba

Derde, sterk vermeerderde druk
1352 pagina’s
ISBN 978 90 361 0384 8
Euro 65,00
2014

 

Eerste druk 2003
Tweede (gewijzigde) druk 2006
Derde (gewijzigde en uitgebreide) druk 2013

Inleiding
Woorden worden meestal gebruikt in combinatie met andere woorden: in verband met, houden van, zich afvragen of, boodschappen doen, hard werken, prettige vakantie. Zoals uit deze voorbeelden blijkt, kunnen diverse woordsoorten (voorzetsels, zelfstandige naamwoorden, werkwoorden, bijwoorden, voegwoorden, bijvoeglijke naamwoorden) combinaties aangaan. Omdat in het Nederlands zelfstandige naamwoorden en werkwoorden de twee meest voorkomende woordsoorten zijn, ligt het voor de hand dat combinaties van deze twee woordsoorten zeer frequent zijn.

In Nederlandse woordenboeken kan men woordcombinaties vinden. Maar woordenboeken, hoe uitgebreid ook, geven maar een zeer beperkte weergave van het totale taalaanbod. Dat geldt voor alle aspecten van een taal en dus ook voor de combinatie zelfstandig naamwoord + werkwoord. Daarvan wordt, ook in de grootste woordenboeken, maar een kleine gedeelte opgenomen. En behalve beperkt, is de vermelding nogal willekeurig en soms onlogisch. Criteria voor het al dan niet opnemen van verbindingen worden nergens genoemd.

Door mijn werkzaamheden als docent Nederlands als tweede taal en als vreemde taal was het mij duidelijk geworden dat voor anderstaligen – ook voor de vergevorderden – het gebruik van de juiste combinatie van zelfstandig naamwoord en werkwoord moeilijk is. Daarnaast was er het gegeven dat deze categorie, maar ook hun docenten en de samenstellers van lesmateriaal, niet konden beschikken over een degelijk overzicht van genoemde combinaties.
Dat leidde in 2003 (herdruk 2006) tot de publicatie van het Combinatiewoordenboek van Nederlandse substantieven met hun vaste verba. De doelgroep was in de eerste plaats de anderstalige, maar tegelijkertijd wilde het Combinatiewoordenboek een min of meer volledig woordenboek zijn. Dat had iets tweeslachtigs. Read the rest of this entry »

Price: €65,00

Loading Updating cart…

Martine van Veelen (red.) – De waarde van wetenschap

In samenwerking met Climate-KIC
15 x 22 cm
112 pagina’s
ISBN 978 90 361 0387 9

De acht hoogleraren in dit boek fungeren als rolmodellen binnen de academische wereld. Zij laten zien dat ondanks de veranderingen die nog nodig zijn, het al mogelijk is om een ondernemende wetenschapper te zijn. Het zijn professoren die met hun ene been in de wetenschap staan en met het andere been midden in de maatschappij.

Deze wetenschappers werken intensief samen met het bedrijfsleven en zorgen er voor dat er spinn-offs en start ups uit deze projecten ontstaan. Ze sturen hun afdelingen aan om onderzoek te doen rond producten en technologieën die echt vernieuwend zijn en die mee helpen om oplossingen te bedenken voor de uitdagingen waar we als maatschappij voor staan ten aanzien van klimaatproblemen, gezondheidszorg, energievoorziening en ICT.

De Projectontwikkelaar: Kornelis Blok
De Innovator: Cees Buisman
De Matchmaker: Lubbert Dijkhuizen
De Ambassadeur: Jan Jonker
De Visionair: Peter Rem
De Pionier: Jan Rotmans
De Coach: Maarten Steinbuch
De Parttime ondernemer: Ad van Wijk

Price: €14,50

Loading Updating cart…

Loes Gompes – Fatsoenlijk land. Porgel en Porulan in het verzet

176 pagina’s
Euro 27,50
Met DvD documentaire Fatsoenlijk land (Lumen Film – 60 min.)
ISBN 978 90 361 0350 3

Fatsoenlijk Land schetst niet alleen een beeld van de werkzaamheden van een verzorgingsgroep, maar zet ook het stereotype beeld recht dat joden in Nederland zich zonder verzet naar de concentratiekampen hebben laten afvoeren.
De PP-groep van Jan Hemelrijk en Bob van Amerongen, beiden ‘half-joods’, bestond voor een aanzienlijk deel uit mensen met een joodse achtergrond, zoals overigens bij meer Amsterdamse verzetsgroepen. Maar liefst twintig procent van de helpers aan joodse onderduikers – aangesloten bij de Vrije Groepen Amsterdam (VGA) – had zelf een joodse achtergrond.

Met Fatsoenlijk Land krijgen niet alleen Bob van Amerongen en Jan Hemelrijk de aandacht die ze verdienen, maar ook het verzorgingsverzet. Deze vorm van verzet is onderbelicht gebleven in de geschiedschrijving  over de Tweede Wereldoorlog. Publicaties hierover zijn schaars.
Read the rest of this entry »

Price: €27,50

Loading Updating cart…

Henk A. Becker – Generaties van geluksvogels en pechvogels

16,5 x 24 cm
258 pag.
ISBN 978 90 361 0275 9
2012

Als u geen Paypal account heeft, kunt u uw bestelling ook mailen naar info@rozenbergps.com. Wij nemen na ontvangst van uw email  contact met u op.

Grote maatschappelijke gebeurtenissen smeden losse aantallen tijdgenoten tot generaties samen. Elke generatie heeft met bedreigingen en kansen te maken. Elke generatie herbergt geluksvogels en pechvogels. Bij sommige generaties gaat het om relatief veel geluksvogels, bij andere om relatief veel pechvogels. De geluksvogels proberen hun gunstige positie te behouden en zo mogelijk te versterken. De pechvogels doen hun best om hun lot te verbeteren. In onze tijd moeten de jongere generaties assertief hun kans op gunstig opgroeien en een stevige economische positie verdedigen. De oudere generaties vormen met hun zilvergrijs menselijk kapitaal een goudmijn, die wij in de komende decennia hard nodig zullen hebben om de te verwachten reeks explosies van de demografische tijdbom op niveau te overleven.

Read the rest of this entry »

Price: €27,50

Loading Updating cart…

Dr. François-Xavier Kalinda & Mr. Titien Habu – Intellectual Property Law

The Rwandan Commercial Law Books Series 1
Institute Of Legal Practice And Development, Nyanza
16,5 x 24 cm
66 pages
ISBN 978 90 361 00325 1
2012
Euro 16,50

In July 2011 the Institute for Legal Practice and Development (ILPD) was commissioned to produce a set of manuals, written by specialized Rwandan scholars about the new commercial laws for the purpose of legal education and legal practice. This book on intellectual property constitutes the first series of this set. It offers a core knowledge about basic intellectual property concepts, and provides a better understanding of the Rwandan Law N° 31/2009 of 26/10/2009 on the protection of intellectual property. Different areas of intellectual property protected by this law are explored in order to help readers understand the economic issues embedded in this evolving area of business law.

These are:
- patents and utility models;
- industrial designs and layout-designs of integrated circuits;
- trademarks and geographical indications;
- trade secrets and protection against unfair competition ;
- copyright and related rights.

Adopting an academic approach, this book is suitable for law students, law practitioners, producers and users of intangible products of the human creativity, innovation and effort.

Dr. François-Xavier Kalinda is a lecturer in Intellectual Property at the National University of Rwanda, Faculty of Law.
Mr Titien Habumugisha is a Lecturer and Dean of the Faculty of Law at Kigali Independent University.

Price: €16,50

Loading Updating cart…
Pages: 1 2 3 4Next >Last »